Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči
Prvá kuchárska kniha v slovenskej reci
Ján Babilon - 1870

Nápoje

Oddelenie XII. - O nápojoch

Čiastka A - Teplé nápoje

965 Teplý punč (čaj)

Kôrku z dvoch pomarančov pozorne obkrájať, aby nič bieleho na nej neostalo a dať do misy. Na pol funta (28 deka) cukru naliať žajdlík vody, na chytrom ohni variť, kým sa na prsty nelepí, potom vyliať do misy na kôrky a zakryť. Do kastróla dať dva funty cukru, naň naliať dve holby vody, nechať variť a nečistotu zvrchu zoberať. Do čistej nádoby dať dva lóty ruského čaju, naň naliať vriacej tečúcej vody a zakryté nechať stáť.

Na ohni sa do cukrovej vody zamieša šťava zo šiestich citrónov, fľaša rumu, pomarančové kôrky a nakoniec pripravený čaj; do vody namočená čistá servítka sa vyžmýka, cez ňu sa tekutina do čistej nádoby precedí a poháre sa naplnia, čo sa užíva pri plesoch a iných zábavách.

966 Teplý punč s vajcami

Pol funta cukru na pomaranči a dvoch citrónoch obstrúhať, nastrúhanú čiastku zoškrabať a ostatný cukor potĺcť, cez sito do vajdlinga preosiať, pridať obrajbaný cukor a so 16 žĺtkami na penu zmiešať.

Keď podľa predchádzajúceho predpisu urobený punč je teplý, vajcová masa sa za ustavičného miešania doň vleje a drôtikmi sa šľahá, kým sa dobre spolu zmieša, pričom sa žĺtky nesmú zraziť. Potom sa nalieva do pohárov.

967 Punč s burgundským vínom

Z dvoch pomarančov obkrojené kôrky dať do šálky, pol funta cukru tak dlho variť, kým sa nelepí, potom na kôrky vyliať a zakryť. (Cukor nalipkavo uvarený sa menuje sirup.) Pol druha funta cukru dať do nádoby, naň naliať holbu vody, nechať variť a nečistotu zberať. Do toho sa vytisne šťava zo šiestich pomarančov, doň sa precedí čaj, pridajú sa dve fľaše burgundského vína a pol fľaše araku, všetko sa zmieša, dá sa na oheň a cez servítku sa precedí do šálky.

968 Anglický punč

Zo štyroch pomarančov a štyroch citrónov obkrojené kôrky sa dajú do čistej nádoby, dva funty cukru sa vyvaria v dvoch holbách vody na sirup, pridajú sa dve fľaše vína, jedna fľaša araku a z pomarančov i citrónov šťava; všetko sa spolu zmieša, zakryté sa na horúcom mieste za hodinu nechá stáť a precedí sa do šálky.

969 Punč so šampanským

Pol funta cukru dať do nádoby, naň naliať dve holby vody a variť na sirup; pridať jednu fľašu šampanského vína a pol fľaše araku, vytlačiť šťavu zo šiestich citrónov, spolu na ohni rozmiešať a cez servítku do šálky precediť.

970 Teplé víno

Z citróna a pomaranča obkrájané kôrky, kus škorice a klinčeky dať do čistej nádoby, pridať funt cukru a dve fľaše dobrého vína, zakryté na horúcom mieste hodinu nechať stáť, do vody servítku zamočiť a cez ňu precediť.

971 Limonáda

Do holby čistej horúcej vody šťavu z troch citrónov vytlačiť, s pol funtom cukru pomiešať a cez servítku do šálky precediť. - Ohľadom ocukrovania niet pri nápojoch ostrého predpisu. Dakto má rád viac lebo menej sladký nápoj a podľa toho sa má aj cukor do nápoja dávať.

972 Poľský čaj

Dve holby piva a holbu bieleho vína dať do čistej nádoby, pridať kus škorice a citrónové kôrky a zakryté nechať variť.

Pol funta (28 deka) potlčeného cukru sa preoseje do nádoby, do tohoto sa osem žĺtkov jeden po druhom na penu mieša, k tomu sa za ustavičného miešania pridá pivo, pol žajdlíka sladkej smotánky a citrónová šťava. Všetko sa spolu na ohni drôtom šľahá na penu, dobre horúce z ohňa sníme, pridá sa za pohár maraskínového likéru a mieša sa, aby trochu vychladlo. Nakoniec sa cez sito precedí do šálky.

973 Hoplpopl

Dve holby sladkej smotánky s kúskom vanílie uvariť, pol funta potlčeného a preosiateho cukru dať do vajdlinga, so 16 žĺtkami na penu rozmiešať, do toho vliať za ustavičného miešania vriacu smotánku a na teplom mieste drôtikmi šibať, aby sa dobre penilo. Masu cez sitko do čistej nádoby precediť, šálky naplniť a pri zábave paničkám servírovať. Pridať sa môže rumu alebo likéru, čo závisí od chuti.

Čiastka B - Chladné nápoje

974 Cisársky punč

Na tento punč sú potrebne dobré vína, ktoré kupci vo fľašiach predávajú, a síce: dve fľaše bordó, fľašu francúzskeho šampanského, araku, alebo pol fľaše rumu, fľaša maraskínového likéru a tri funty cukru, na ktorom sa štyri pomaranče a štyri citróny ostrúhajú. Z nich, ako aj z jedného ananásu sa vytlačí šťava, cukor sa na kúsky poseká, dá do nádoby, naň sa naleje holba vody a nechá stáť, pokým sa nerozpustí. Spomenuté prídavky sa s ním zmiešajú, cez servítku precedia, fľaše naplnia, špuntom zapchajú a do posekaného ľadu na chladné miesto zapravia.

975 Chladný punč s vajcami

Pol druha funta potlčeného a preosiateho cukru dať do kotlíka, v ktorom sa sneh zbíjava; doň pridať dve celé vajcia, štrnásť na penu rozmiešaných žĺtkov, fľašu bordó, pol fľaše araku, šťavu z dvoch citrónov a žajdlík vody. Všetko s cukrom dobre spolu zmiešať a drôtmi na ohni šibať, pokým sa nevidí, že sa už ide zvariť. Potom z ohňa sňať a ustavične šľahať, pokým vpoly nevystydlo; cez sito do čistej nádoby precediť a ďalej drôtmi šibať, pokým punč celkom nevystydne. Tento nápoj sa dáva do pohárov.

976 Kardinálsky punč

Na funt cukru sa nalejú dve fľaše rýnskeho vína (Rheinwein) a zakryté sa nechá stáť na ľade. Fľaša šampanie sa do ľadu zapraví, z dvoch pomarančov kôrky treba obkrájať a dať do čistej nádoby, pol funta cukru so žajdlíkom vody na sirup vyvariť, na kôrky vyliať a zakryté nechať vychladnúť. Nakoniec so šampanským zmiešať, cez servítku precediť a dať do ľadu.

977 Kardinálsky punč s ananásom

Z ananásu kôrky dať do nádoby a zakryť, z pol funta cukru urobiť sirup, vriaci na kôrky vyliať a zakryté nechať stáť. Na tenké listy pokrájaný ananás na tanier poklásť, tlčeným cukrom posypať a punč urobiť podľa predchádzajúceho spôsobu. Keď bude potrebné, precedí sa sirup do punču, pomieša sa, do pohárov sa naleje a k nemu sa osobitne pridá prichystaný ananás.

978 Biely punč

Z dvoch pomarančov a dvoch citrónov tenko obkrojené šupky dať do čistej nádoby, na ne naliať funt na sirup vyvareného cukru a zakryté nechať stáť. Dva lóty (3,5 deka) čaju dať do čistej nádoby, na ne naliať žajdlík vriacej vody a zakryť. Do sirupu dať z citrónov i pomarančov vytisnutú šťavu, precedený čaj a potrebnú mieru rumu - podľa tohoto predpisu má byť všetkého spolu tri žajdlíky, teda pre viac osôb sa chystá všetko vo väčšej miere - piksľu (plechovicu), v ktorej sa robieva mrazivo (Gefrorenes), zapraviť do zasoleného ľadu, navrch dať papier a zakryť vrchnákom. Potom v ľade krútiť a polozamrznuté čistou varechou rozmiešať, aby to bolo riedke ako kaša. V kotlíku zo 6 čerstvých bielkov tuhý sneh zbiť, za ustavičného šľahania pridať hrsť tlčeného cukru, takýto sneh do punču zľahka zamiešať a naplniť poháre.

979 Sillebub pri zábavách na pitie

Dve fľaše rýnskeho vína s dvoma holbama sladkej neprevarenej smotánky zmiešať, dva citróny na funte cukru ostrúhať, potĺcť, cez sito preosiať, do predchádzajúceho zamiešať a zakryté nechať na ľade asi hodinu stáť. Potom sa vyleje do kotlíka, v ktorom sa robieva sňah, na ľade sa ustavične drôtikmi šľahá a dobre rozpenené leje do pohárov.

980 Limonáda z pomarančov

Dva pomaranče zľahka na cukre ostrúhať, z troch šťavu do čistej nádoby vytlačiť, na ňu naliať dve holby studenej vody, s cukrom zmiešať, cez servítku precediť a do pohárov nalievať. Rovnako sa urobí z citrónov citronáda.

981 Mandľové mlieko

Štvrť funta mandlí obariť, kožku z nich zlúpať, v čistej vode vymyť, pridať niekoľko očistených horkých mandlí, vedno v mažiari nafajno potĺcť a pri tlčení pridávať po kvapke vody, aby tlčené bolo ako maslo. Z mažiara sa mandle vyberú do čistej nádoby, rozmiešajú sa s troma žajdlíkmi čistej vody a nechajú sa hodinu stáť.

Servítku do vody zamočiť, cez ňu mandľové mlieko do čistej nádoby vytlačiť, servítku ešte pár ráz do vody omočiť a dobre vytlačiť, pridať cukru a miešať, pokým sa cukor nerozpustí. Potom ním biele fľaše naplniť a do pohárov nalievať. Mandľové mlieko je dobré proti kašľu a boleniu pŕs.

982 Jabĺčková voda

Dvadsať meissenských jabĺk vo vode umyť, neobielené na tenké listy do čistej nádoby pokrájať, na ne naliať tri holby vody a zakryté nechať štvrť hodiny variť. Potom cez sito do čistej nádoby precediť, pridať pol funta na citróne obrajbaného cukru, cez servítku precediť a do pohárov nalievať. Nápoj je dobrý aj proti kašľu.

983 Jačmenná voda

Do čistého hrnca naliať štyri holby vody, do vriacej zavariť funt jačmeňa, popukaný jačmeň cez sito do čistej nádoby precediť a nechať usadnúť. Čistá voda navrchu sa zleje do druhej nádoby, ocukrí sa podľa ľúbosti, pridá sa citrónovej šťavy a upotrebí sa na pitie.

984 Orgeade

Jačmennú vodu prichystať podľa č. 983. 12 lótov očistených mandlí v mažiari nafajno potĺcť ako na mandľové mlieko, s jačmennou vodou rozmiešať, cez servítku precediť, do vody pár ráz omočiť a dobre vytlačiť, podľa potreby osladiť a dať do čistej fľaše.

985 Chlebová voda

Na tenké listy pokrájaný chlieb nahnedkavo užiariť a dať do čistej nádoby. Naň vliať dve holby vriacej vody, zakryté nechať vystydnúť, cez servítku precediť, podľa ľúbosti osladiť a tak piť.

šaláty < späť | Nápoje | ďalej > kvasenie
(c) 2012-2022 Slovenská kuchyňa