Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči
Prvá kuchárska kniha v slovenskej reci
Ján Babilon - 1870

Ján Babilon: Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči

Predmluva

Kuchyňa

Predbežné poučenie o kuchynskom riade a kuchárskych výrazoch

Polievky

Oddelenie I . - O polievkach

Omáčky

Oddelenie II . - O omáčkach (recept 91 - 121)

Mäso

Oddelenie III. - O rozličných mäsových prípravách

Mäso domáce

Oddelenie IV. - O rozličnom domácom mäse

Divina

Oddelenie V. - O mäse z lesných čiže divých zverov

Hydina

Oddelenie VI. - O mäse z hydiny

Vtáky

Oddelenie VII. - O mäse z divých čiže poľných vtákov

Prívarky

Oddelenie VIII. - O prívarkoch (Zuspeisen) a kutľoch

Paštéty

Oddelenie IX. - O paštétach a škvareninách

Múčne jedlá

Oddelenie X. - O múčnych jedlách (Mehlspeisen)

Šaláty

Oddelenie XI. - O šalátových, mliečnych a ovocných prípravách

Nápoje

Oddelenie XII. - O nápojoch

Kvasenie

Oddelenie XIII. - O kvasení, zaváraní, octe a hubách

Ovocie

Oddelenie XIV. - O lekvári, suchej ovocine a pečení chleba (recept 1022 - 1042)


DIEL II.

Pečenie

Oddelenie I. - O cukrových farbách, voňavom cukre, varení cukru a glazúrovaní cukrom (recept 01 - 38)

Torty

Oddelenie II. - O masách a tortách

Čiastka A - Prípravy rozličných cukrových látok (recept 39 - 55)

Čiastka B - Torty (recept 56 - 91)

Torty ovocné

Oddelenie III. - O kúchňoch z čerstvého ovocia a malých ovocím plnených tortičkách (recept 92 - 113)

Pečivo

Oddelenie IV. - O rozličnom miešanom pečive (recept 114 - 165)

Pudingy

Oddelenie V. - O chladných pudingoch a šarlotách (recept 166 - 187)

Krémy

Oddelenie VI. - O krémoch, fámoch a mliečnych plamanšé

Čiastka A - O studenom a štircovanom kréme (recept 188 - 209)

Čiastka B - O smotánkových fámoch a krémoch s fámom (recept 210 - 227)

Čiastka C - O mliečnych plamanšé a domácich fámoch (recept 228 - 241)

Rôsoly

Oddelenie VII. - O rozličných rôsoloch

Čiastka A - Čisté rôsoly (recept 242 - 259)

Čiastka B - Miešané rôsoly (recept 260 - 271)

Zmrzlina

Oddelenie VIII. - O zmrzline (Gefrorenes)

Čiastka A - Mliečne zmrzliny (recept 272 - 291)

Čiastka B - Ovocné zmrzliny (recept 292 - 313)

Čiastka C - Zmrzliny zo zaváraných štiav (recept 314 - 320)

Cesto

Oddelenie IX. - O drožďovom ceste a tečúcej cestovej mase (recept 321 - 345)

Zaváranie

Oddelenie X. - O cukrovom zaváraní ovocia

Čiastka A - O zaváraní slivák, mandlí, orechov, čerešieň a višieň (recept 346 - 379)

Čiastka B - O zaváraní ríbezieľ, marhúľ a malín (recept 380 - 403)

Čiastka C - O zaváraní jahôd, hrušiek, dýň a drienok (recept 404 - 419)

Čiastka D - O zaváraní broskýň, dúl a šípok (recept 420 - 451)

Prídavok

Slovníček

Poznámka

(c) 2012-2022 Slovenská kuchyňa