Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči
Prvá kuchárska kniha v slovenskej reci
Ján Babilon - 1870

Slovníček

Keďže v Babilonovej Kuchárskej knihe sa používa aj výrazivo, ktoré je dnes okrajové, málo známe alebo celkom neznáme, a to najmä z oblasti odbornej terminológie, zaraďujeme do slovníčka len tie slová, ktoré majú spomínaný ráz. Z bežných výrazov také, ktoré autor používa v odlišnom význame, napr. baba - kuch, bábovka ap. Z úsporných dôvodov neuvádzame slová, ktoré Babilon používa v posunutom význame, ale význam si čitateľ z kontextu ľahko domyslí (napr. rozdláviť, podláviť zemiaky - popučiť zemiaky ap.).

Neuvádzajú sa ani výrazy (odborné termíny), ktoré autor sám vysvetľuje v úvode.

Tvary slov (substantív, slovies ap.) neudávame z viacerých príčin: nedali sa vždy zistiť; okrem toho sú vo väčšine prípadov zhodné s dnešnou tvaroslovnou normou. Štúrovská tvaroslovná norma bola „voľnejšia“ v porovnaní s dnešnou tvaroslovnou normou. Pripúšťalo sa vedome, zámerne viac tvarov, čím sa dokumentovala herderovská romantická teória o slovesnej bohatosti a tvarovej pestrosti slovanských jazykov.

Herderovské predstavy o dynamickej pestrosti foriem slovanských jazykov dokumentuje aj výskyt hláskoslovných a slovotvorných variantov. Ukážkovo sme sa ich snažili v slovníčku zachytiť. Varianty a dublety nezachytávame v úplnosti (tu nejde o vedecký, ale o praktický slovníček minimálneho rozsahu). Preto sa ukážkovo zachytávajú aj synonymické rady výrazov a odborných termínov, ktoré Babilon cieľavedome v diele využíva. Nemecké a francúzske ekvivalenty (obyč. vo funkcii synoným, alebo identifikačných odborných výrazov) uvádzame len vtedy, keď ich použil aj autor, príp. ak sú potrebné na objasnenie významu slov ap.

a - b - c - č - d - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - o - p - r - s - š - t - u - v - z - ž

A

ajs, ajz, eis [ajs] m (nem. Eis) kuch - cukrová (ľadová, bielková) poleva (na torty, keksy ap.)
ajsírovať, ajzírovať (dačo) (nem.) - obťahovať, obtiahnuť, polievať, poliať, oblievať, obliať (tortu ap.) ľadovou, cukrovou polevou, ľadiť, obľadiť, glazúrovať
alkermes, alkermeš m bot. - líčidlo americké, kérmes, kermeš (Phytolacca americana)
amaleta ž kuch. - omeleta
amarela, amarella, amarelka ž záhr. - druh kôstkovíc (višieň, višňočerešieň ap.) alebo iného ovocia (jabĺčok ap.) vhodného na zaváranie
andivi neskl. s, andívia, endívia ž - 1. bot. čakanka štrbákova, štrbák - 2. kuch. jedlo (šalát z nej, z neho)
apoštolský: kuch. apoštolský kúchoň - krehký koláč (k čaju, káve ap.)
arak m potrav. - liehový nápoj (likér) z kvasenej ryže
artičoka ž bot., kuch. - (stredomorská) zelenina (Cynara) (a jedlo z nej)
asietla ž kuch. - 1. obložená misa, obložený tanier (či predkrm?) (upravený obyč. s rybacinou na studeno) - 2. určitý čas jedenia, stravovania
aspik m kuch. - žíj
austra ž (nem. Auster) zool. - ustrica (morský živočích)

B

baba ž kuch. - bábovka
balansírovať, balanzírovať (dačo) (franc.) kuch. - guľkať, gúľať, obáľať, poobáľať (v cukre, čokoláde ap.)
barančina ž kuch. - jahňacina (i jedlo z nej)
baranina ž kuch. - baranina (i jedlo z nej)
bavlna ž - 1. bavlna - 2. zastar. vata
bazalika ž kuch. - bazalka (rastlina i korenie z nej)
bažant, fasán m - 1. zool. druh kurovitého vtáka - 2. kuch. jedlo z neho
bekasín, pekasín m, bekasína, pekasína ž (franc. becasse) zool. - rod slukovitých vtákov z radu bahniakov (Capellea), vodná sluka, blaták
bieré, pyré neskl. s kuch. - 1. kaša (zemiaková, zeleninová, ovocná ap.) - 2. druh prívarku
biskupský: kuch. biskupský chlebík, chlebíček - druh jemného múčnika s kandizovaným ovocím, orieškami ap.; biskupská polievka - korytnačia polievka
blanšírovať, blanžírovať (dačo) - obvariť, obvárať (obyč. mäso)
bočpor m kuch. - pľúcková omáčka (i polievka?) (hovor. pajšľová omáčka, pajšle)
boeftek, büftek, buftek m (angl.) kuch. - biftek
bochník, láblik m (chleba, cesta ap.) - bochník
bordo, bordó neskl. s (franc. Bordeaux) potrav. - druh vína, bordóske víno
borovka, borievka ž - rastlina, krík i korenie z neho
bosmanec m kuch. - 1. bosniak (pečivo) - 2. pletenica, vianočka
brabantský olej kuch. - olivový olej
brajsírovať, brajzírovať (dačo) (franc. braise) kuch. - ochutiť šťavou, omáčkou braise (z cibule, korenia a duseného mäsa a masla)
brezľové, brezlové cesto (nem. Bröselteig) kuch. - krehké (maslové) cesto
brioš m kuch. - jemný bochník (koláč), apoštolský kúchoň (k čaju, káve)
brkadlo s - kostrnok, plutva (rýb) (Kálal)
brunátny - hnedý, hnedkastý, kávový: kuch. brunátna polievka - zatrepaná, zaprážaná polievka; brunátna glazúra - čokoládová glazúra
brzlík, brizl m (nem. Bries, Briesel) odb. - prsná žľaza, týmus
bušírovaný, bužírovaný: kuch. bušírované vajcia - vajcia varené namäkko

C

celtla, celtľa ž (nem. Zeltl) kuch. promincľové celtle - cukrové kôpky s promincľovou príchuťou
cesnak: potrav. samorastlý cesnak - rokambol (— perlovka)
cesto: kuch. brezľové, brezlové cesto - jemné, krehké, sypké cesto; cukrové cesto - sladké cesto; drožďové cesto - kysnuté cesto; lincertové (lincertovské), lincertské cesto - linecké cesto
cestovný m zastar. - cestujúci (človek)
cibuľa: kuch. biela cibuľa - španielska cibuľa
cigánky ž ovoc. - čierne višne
cikori neskl. s, cichorium (lat.) - 1. bot. čakanka - 2. kuch. jedlo (šalát) z čakanky
cimet m kuch. - škorica
cirády ž hovor. - ozdoby, okrasy (cukrárske ap.)
citronát m kuch. - prípravok z citrónu (príp. napodobenina, náhradka)
col, cól m zastar. - dĺžková miera, palec
cremor i kremor tartari (lat.) potrav. - vínny kameň
cukor m: kuch. - 1. obrajbaný cukor - nastrúhaný, nadrvený cukor - 2. homôľka cukru - 3. cukrová hmota, poleva - 4. šrôtovaný, potlčený cukor - mletý, práškový cukor - 5. fajný cukor - jemný práškový cukor

Č


čeľuste ž kuch. - dvierka pekárnice, pekárnej pece
čierny: kuch. čierna pečeň (z husi ap.) - pečienka z nekŕmenej husi ap.
čík m zool. - druh ryby (lat. Misgurnus)

D


damfovať, dinstovať, dunstovať (nem. dünsten, dämphen) (dačo) - pariť, dusiť (obyč. mäso, zeleninu)
dámka ž zool. zastar. - daniel (lat. Dama)
degorzírovat, degrozírovať(?) (dačo) kuch. (pri varení) - zberať, zobrať penu, nečistotu zvrchu váry
dienko s - 1. vrchnák (obyč. drevený na kuchynskej nádobe) - 2. lopár, lopárik (drevený, obyč. okrúhleho alebo obdĺžnikového tvaru)
dinstovať › pozri damfovať
divočina ž zried. - divina (mäso)
dlabátko s (nem. Hohleisen) kuch. - dlátko, dlabadlo (kuchynský predmet, nástroj)
drezírovať, dresírovať, tresírovať, trezírovat (dačo) kuch. - upraviť na pečenie, vyšpikovať (zajace, hydinu, vtáky)
drop, tuzok (maď.) - vták
dunstovať › pozri damfovať
duranzia, durandzia ž ovoc. - druh sladkej slivky

E

endívia › pozri andivi
epigram m kuch. - druh jedla z diviny (napr. z divej svine, srnky ap.)
eskalop m kuch. - jedlo z kúskov, rezníkov z diviny

F

fajalka ž bot. - fialka
fám m kuch. - 1. druh jemného sladkého múčneho jedla - 2. pena, krém, krémová plnka
fancl,fancel m (nem.?) kuch. - 1. múčna alebo zeleninová závarka (do polievky) - 2. zapekané múčne jedlo, napr. rezance (s tvarohom, orechami ap.)
fasan,fasán m (nem.) - 1. zool. bažant - 2. kuch. jedlo z neho
fáš m kuch. - mleté mäso, mäsová plnka; mäsová nátierka; fašírka
fazuľa ž - 1. potrav., kuch. fazuľa (i jedlo) - 2. kuch. rímska fazuľa - jedlo z kohútích vajíčok (pre starých pánov)
flak m kuch. tvarohové flaky - tvarohové kúsky, koláčiky, zákusky
flanér m zastar. - flanel
fliačky m kuch. - múčne jedlo (napr. štircované fliačky s tvarohom)
fogaš m (maď.) zool. - zubáč
forma ž - 1. forma, tvar - 2. forma, plech, pekáč, ťapša, tepša, furma
fricando, frikando s kuch. (franc.) - 1. potrav. mäso z teľacieho stehna, svalovník (z teľacieho stehna), hrudka - 2. prírodný rezeň z neho
fricasé, frikasé, frikasovaný, frikasírovaný: kuch. frikasé omáčka, frikasé kurence - pikantne korenené (kurence, omáčka ap.)
fricassé, frikasé neskl. s (franc.) - druh jedla z dusených kúskov mäsa v pikantnej (korenenej) omáčke
funt m hist. - viedenský funt (0,56 kg)
furma › pozri forma (2. význ.)

G

galantín m, galantína ž kuch. - 1. jemná studená paštéta z mletého mäsa, vajec a korenia - 2. vykostená hydina alebo zverina s mäsovou plnkou
garnírovať (dačo) kuch. - ozdobovať, ozdobiť (jedlo, mäso, múčniky ap.)
gaštan m: kuch. talianske gaštany - maróny (jedlé gaštany)
geršňa ž nár. - krúpy (aj jedlo z nich)
glás m kuch. - studenô, rôsol, huspenina, aspik (aj v tekutom stave), liz
glazovať, glasírovať, glazírovať, glazúrovať (dačo) kuch. - poliať (jedlo, mäso) glásom, aspikom, lizom
glazúrovat (dačo) kuch. - poliať glazúrou, urobiť na dačo (obyč. na múčniky, torty ap.) glazúru, polevu (ako ozdobu)
gojzer m (nem.) zool. - druh sluky
gojzeršnep m (nem.) zool. - druh sluky (močiarnica?) (Ufer-Schnepf?) (Gallinago gallinago?)
grif m zried. - ucho (na nádobe), rukoväť, rukoviatka, rúčka
grís m potrav., kuch. - krupica (i jedlo z nej)
guča z kuch. - hrča, kľag, gundža (dačo zhrčkavené v jedle), zrazenina
gus, gús m kuch. - krém, pena (ovocná, mliečna ap.)

H

hajtlovať (dačo) (nem.) kuch. - odblaniť (hydinu, zajaca, mäso ap.)
halušky ž kuch. - 1. halušky (jedlo) - 2. závarka (do polievky ap.), plnky, knedličky, guľky - 3. dukátové halušky - múčne jedlo podobné dukátovým buchtičkám
hašé neskl. s kuch. - krájané, sekané mäso (i jedlo)
hašépaštétka, hašépaštečka ž kuch. - plátky, hrudky ap. z hašé alebo naplnené (studeným) hašé
havránok m, havránka ž. obyč. havránky m kraj. - olovrant
hečepeč ž (m?) hovor. zastar. - šípkový lekvár
hiard m (nem. Herd) - ohnisko
hlucháň m zool. - kurovitý vták - hlucháň obyčajný (lat. Tetrao urogallus)
Hobelschatten v texte chybne; správne die Hobelschalen (nem.) - stružliny, hobliny; kuch. - dačo nastrúhané (pripomínajúce tvarom stružliny, napr. čokoládové stružliny)
holba, hoľba ž hist. - 1. dutá miera 0,707 litra (vyše pol litra) - 2. hovor. nádoba tej mierky
holipňa ž, holipeň m? kuch. - oblátka, vafľa, vafňa, oblátkové kotúľky, rúrky, trubičky
hoplpopl m (nem.?) kuch. - pochúťkový likérový mliečno-vaječný (dámsky) nápoj
hrebíčky m nár. kuch. - klinčeky (korenie)
hríb m nár. - huba (všeobecne)
hrnčený: arch. hrnčená nádoba - hlinená nádoba
hrudka ž kuch. - časť mäsa zo stehna (asi orech)
hyd m zastar. - hydina

CH

chrunkadlo, chrušťadlo s nár. - chrupka (anat.)
chytrý - prudký, veľký, silný (napr. oheň)

I

ihla ž - 1. ihla - 2. ihlica
indický: kuch. indický šafran - druh (cudzokrajného) korenia
in natura (lat.) - existujúci v skutočnosti, taký, aký je od prírody, prírodný

J

jafura ž bot. - čučoriedka (nár. i hafura, hafira)
jalšovka, jelšovka ž zool. - čerebľa (menšia ryba)
jariabka, jarabka ž, jariabok m zool. - 1. jariabok hôrny (lat. Tetrastes bonasia) - 2. jariabok kuropta - kuropta horská (lat. Alectoris graeca)
jaseň ž nár. - jeseň
jaseň m bot. - jaseň (strom)
jasení zastar. - jesenný
jasná s nár. - ďasná
jelenica, jelenná huba, jelenia huba ž bot. - jelenka poprehýbaná (lat. Dentinum repandum, Hydnum repandum)

K

kaprle neskl. s, ž? potrav. (nem., čes.) - kapary
kapsľa ž kuch. papierová kapsľa - predmet upravený na lievik, slúžiaci na zdobenie (obyč. múčnikov)
kapún m - vymiškovaný kohút (chovaný na mäso), (nár. cvitúr)
kapusta ž - 1. bot. kapusta (hlávková, zelená) - 2. kuch. a) voňavá kapusta (nem. Kerbelkraut) bot. trebuľka voňavá; b) voňavé bylinky (sušené i čerstvé - ako korenie) - 3. kuch. i kapustná polievka - kapustnica, srvátka z kapusty (nár. kapustniarka) - 4. kuch. kuchynská kapusta (nem. Küchenkraut) - kuchynské korenie, prísady, pochutiny - 5. kuch. španielska kapusta (nem. Spanisches Kuttelkraut) - druh korenia - 6. železná kapusta bot. železník, verbénka (lat. Verbena) (nem. Eisenkraut) - ochucovadlo - 7. kuch. plnená kapusta - druh jedla, obyč. plnený kapustný list - 8. sudová, kvasená, kyslá (nár.kvasná) kapusta - upravovaná do suda, súdka ap. na zimu - 9. kuch. prívarok (zo sladkej čerstvej hlávkovej kapusty alebo zo sudovej kyslej kapusty)
karbanádľa ž - chrbtovina, karé, karbonátka
karmel m kuch. - karamel
karmelový, karamelový: kuch. - 1. týkajúci sa karamelu, urobený z karamelu - 2. používaný na prípravu karamelu
kaša ž kuch. - 1. kaša, napr. krupicová, grísová, ryžová kaša - 2. žltá kaša prosná, pšenná kaša; pohánčená kaša (z pohánky) - 3. pyré (rozvarené ovocie, napr. jabĺčková kaša)
kato, kató, katto s kuch. - druh jemného jedla z mozgu, pečienky (teľacej ap.)
kechl, kochl, koch m kuch. - pyré (napr. dulový kochl); nákyp
kermes, kermeš › pozri alkermeš
knôžka ž kuch. - glejovka, nožina, močing (mäso okolo kolien a nad kolenami, okolo lopatky, podradnejšie, blanité, šľachovité) (čes. klížka)
kočonel, kočonell, košonel m potrav. - košenila (červené potravinárske farbivo zo sušeného červca nopálového)
kochinský: kuch. kochinská sliepka - zool. - kočinka
kochláč m - chochláč; zool. chochláč severný (lat. Bombycilla garrulus)
kochlovať zried. kuch. - vrieť, bublinkovať, frfotať (pri vretí)
kochol, kochlík, obyč. vo fráze: keď vyhodí pár kochlov, kochlíkov - 1. keď vyhodí vriaca voda (kvapalina) pár bublín, keď vrie, bublinkuje, frfoce, blboce - 2. keď pri závarke vyjde navrch pár uvarených kusov, a to rezancov, halušiek, plniek, guliek ap.
koliander m potrav. - koriander (korenie)
komín m kuch. - homôľka, veža, vežička (ako ozdoba ap.)
konfet, konfekt m kuch. - lahôdka, pochúťka, cukrovinka
konserv, konzerv m potrav. - 1. konzervovanie, konzervácia - 2. konzerva - 3. príprava, prípravok na okrášlenie, ozdobenie jedla, múčnikov (napr. krém, poleva, paštéta atď.)
konsumé, konzumé neskl. s kuch. - 1. pena, krém (z ovocia ap.) - 2. závarka (zo zelenín, múky, vajec ap.) do polievok - 3. mliečna usadenina, sadlina podobná krému (v šálkach, misočkách atď.) (napr. čokoládové, mandľové konzumé)
korienkový: kuch. korienková zelenina - koreňová zelenina
kôrka, kôročka ž kuch. - 1. kôrka (na chlebe ap.) - 2. šupa, šupka na ovocí - 3. šampiňónové kôrky - hlúbiky?, klobúčiky? - 4. kožka, povlak (napr. na kréme, na poleve ap.)
košarisko s - pohnojené miesto, kde bol predtým košiar
košenila › pozri kočonel
kotúľka ž kuch. - druh pečiva, hniezdo; zvitok, trubička ap.
kožka ž - 1. kožka - 2. šupka (na cibuli ap.) - 3. povlak, plácha (na dačom tekutom, na mlieku, poleve ap.)
krafeň m, krafňa ž, krapeň m (nem. Krapfen) kuch. - 1. šiška, pampúch, pampúšik, nár. pankuška - 2. kôpka, homôľka (z cukru, snehu ap.)
krájanec m kuch. - kúsok utvorený vykrojením, krájaním (mäsa ap.)
krájanie s, krájanina ž kuch. (dačo) - pokrájané na drobné kúsky (obyč. mäso)
kratin fáš, kratinfáš m kuch. - druh mäsovej plnky, fašírky
krém m kuch. - 1. krém, pena, fám - 2. poleva (obyč. na zákusky) - 3. druh pudingu, príp. mliečneho hustejšieho nápoja, tok, gús
krivica ž kuch. - zákusok, keks ap. zahnutého, zakriveného tvaru, krivuľa
krížový: kuch. krížové mäso - mäso z oblasti chrbta, krížov
krodón m kuch. - figúrka, ozdôbka z cesta, krému, zeleniny, paštéty
krustát m - pripečený, priškvarený povrch dačoho (jedla), kôra, kôrka, príškvar, príškvarok
krúžky ž?, m?, kuch. teľacie krušky - 1. sadlo, loj (okolo čriev) - 2. okrojky, obrezky, obkrojky
kúchon, kúchoň, kucheň m kuch. - koláč (obyč. kysnutý)
kundráčik m kuch. - zelenina s ozdobnými, brčkavými lístočkami (napr. petržlen)
kuplový: kuch. kuplová furma - okrúhla a hlboká furma, kupolovitý pekáč, kupolovitá forma, bábovková (ap.) forma
kurence s kuch. jesenné kurence - pollard (franc.)
kuropta › pozri jariabka
kutľový: kuch. kutľová polievka - držková polievka
kvaka ž bot. - druh bielej repy (používanej ako zelenina, na polievku ap.)
kvasec m kuch. - 1. kvások - 2. moridlo, pác; marináda

L

láblik m (nem.) kuch. - bochník (napr. cesta, chleba, koláča)
ľad m kuch. - cukrová snehová (ľadová) poleva (na torty, zákusky ap.) ( › pozri ajs, nem. Eis)
ľadiť › pozri ajsírovať
ľadvenička ž zastar. - oblička
legírovať (dačo) kuch. - zatrepať, zapraviť (zátrepkou, žĺtkami ap. obyč. polievky, omáčky, krémy)
lemonáda ž potrav. - pomarančová šťava, pomaranžáda, oranžáda, limonáda
lezón m kuch. - prípravok z rozšľahaného žĺtka s cukrom, príp. bez cukru na zahustenie, zaprávanie, zatrepanie jedál, napr. prívarkov, polievok, omáčok, krémov atď., prípravok na legírovanie, zaprávanie jedál
libra ž kuch. viedenská libra - viedenský funt (0,56 kg)
lieska ž - drevená mriežka, podložka na sušenie ovocia (slivák, jabĺk, hrušiek)
lincertový, lincertský kuch. lincertské cesto - linecké cesto
list, lístok m kuch. - plát, plátok (cesta ap.)
liz m kuch. - 1. hovädzí vývar, bujón - 2. rôsol, sulc, huspenina, aspik
lizák m kuch. - (hovädzí) jazyk
lot, lôt, lót m hist. - stará váhová jednotka (podľa mesta, miesta a štátu rozličnej hodnoty), 1/16 hrivny, viedenský lót - 1,75 dag, 1/32 funta (uhorský lót - 15,3 gramu) (u J. Babilona sa používa viedenský lót)
luteránsky: kuch. luteránska škvarenina - šťavnatá, osolená, okorenená praženica, pripravená bez omasty
lúživo s kuch. - moridlo, pác

M

majorónový: kuch. majoránové plevy - majorán (korenie, pochutina, ochucovadlo)
májovka ž - 1. kuch. jedlá huba rastúca v máji - 2. kuch. pečeňová jaternica - 3. záhr. druh skorých čerešieň
maraska ž ovoc. - druh dalmátskej višne
maraskíno s potrav. - jemná višňovica z marasiek
marinovať (dačo) potrav. - nakladať (mäso) do marinády (koreniacej šťavy)
maskírovať (dačo) kuch. - ozdobne, efektne uložiť, naložiť (napr. ovocie do fliaš), okrášliť (tortu ovocím ap.)
mašanský: záhr. mašanské jablká - meissenské jablká
mašina ž nár. kuch. - sporák
matralista m zastar. - drogerista
mäso s kuch. - 1. mäso - 2. dužina (na ovocí)
mechúr m - 1. mechúr; vyzí mechúr (nem. Hausenblase) - 2. blana z mechúra na zaváracie fľaše - 3. bublina (na vriacej kvapaline, na kysnúcom ceste ap.)
melírovať (dačo) kuch. - 1. jedlo (obyč. zeleninu, ovocie ap.) ozdobne, efektne, cifrovane upravovať, obkladať, obložiť, upraviť (napr. melírovaná misa, tácka) - 2. farebne tvarovať, rôznofarebne okrášliť, podfarbiť (napr. melírované oká, kôpky)
meridon, meridón m kuch. - jedlo z ryže a rakov
mieň m zool. - druh sladkovodnej ryby (Lota)
mijotírovať (dačo) kuch. - (rybacinu) variť v omáčke alebo v mäsovej šťave
mirabelle [-bel] (franc.) záhr. - mirabelka (slivka)
mlieč m - 1. rybí samec, mliečnik - 2. i mlieko s mliečie, rybie spermy, vajíčka, ikry
mlieko I s - 1. mlieko - 2. kuch. nápoj z mlieka a pochutín, ovocných štiav ap.; napr. čokoládové, mandľové mlieko
mlieko II s zool. - mliečie, › pozri mlieč (ikry)
mrazivo s kuch. zastar. - zmrzlina (nem. Gefrorenes)
mrviny, mrvinky, omrviny, omrvinky ž kuch. - 1. omrviny - 2. strúhanka, brézle, prézle
múka ž: kuch. fajná múka - hladká múka

N

nácesta ž, nácesto s kuch. - kvások, zákvas
nádobno nár. - treba
nadrieť (dačo, dačoho) - nastrúhať, postrúhať
nákyp m kuch. - 1. prípravok, plnka z ovocia, maku ap. používaná na plnenie koláčov, múčnikov alebo aj samostatne (ako krém, puding, pena ap.) - 2. nákyp (u Babilona aj výbeh, nem. Auflauf, napr. ryžový nákyp) - 3. puding, krém (napr. teplý štircovaný nákyp)
nálesník m kuch. - osúch, posúch, placka, podplamenník, postružník upečený na kapustnom liste (Kálal má aj: nálistník)
napuchnúť kuch. - (o kysnúcom ceste) vykysnúť, narásť, podkysnúť
nastolovanie s kuch. - (nem. Auftischen) podávanie, servírovanie (jedál) na stôl

O

obar, obarok m kuch. - dačo obarené alebo obvarené, obvar, ovar
obaranec, obáranec, oberanec, obyč. vo fráze: skrútiť dačo do obaranca - napr. palacinku, koláčik - ohnúť, skrútiť, zahnúť do tvaru rožka, baranca, praclíka ap.
oblanšírovat, oblanžírovať (dačo) kuch. - obvariť (zeleninu ap.)
obležaný kuch. zastar. - odležaný (o mäse, ovocí)
obrajbať, orajbať (dačo) - 1. kuch. postrúhať, ostrúhať, ošúchať, nastrúhať (napr. citrón, cukor ap.) - 2. odrhnúť, vydrhnúť (povrch dačoho, napr. zeleniny)
obtrajbovať (dačo) kuch. - pripraviť, spracovať trením, miešaním, vymiešať (napr. cesto, bábovku ap.)
ocas m (čes.) - chvost
odložiť (dačo) - 1. odložiť (nabok ap.) - 2. kuch. sňať, zložiť, vziať (z ohňa, zo sporáka ap.)
odvariť (dačo) kuch. - uvariť
ohnisko s, hiard m kuch. - kovová platňa na kuchynskom sporáku
oko s - 1. oko - 2. kuch. zákusok okrúhleho tvaru (indiánske oká ap.)
okružlie s kuch. - vnútornosti, drobky
okružník m kuch. - závin, štrúdľa (hovor.)
okulírovaný: záhr. okulírovaný strom - očkovaný strom
olio: kuch. olio polievka, olejová polievka - na oleji pripravená polievka zo zmesi rozličnej zeleniny a mäsa atď. (nem. Eintopf)
omelo s zastar. - ometlo
omrviny ž › pozri mrviny
onajs m potrav. - aníz
opekance m kuch. opekance s makom - druh múčneho sladkého jedla (obyč. na slávnostnú vianočnú večeru)
orajbať › pozri obrajbať
oranč, oranž, m - pomaranč
orgeage [oržád] (franc.) - potrav., kuch. chladený pochúťkový nápoj z mandľového mlieka
osť, ôsť ž, ôstie, ostie s - kostičky v rybách

P

pác, pajc m kuch. (nem. Beitze) - pac, moridlo, zried. lúživo
pacovaný, pajcovaný: kuch. pacované mäso - morené mäso
páchnut nár. - 1. smrdieť, zapáchať - 2. voňať, zaváňať (dobre, príjemne)
palec m - 1. palec (na ruke) - 2. hist. stará dĺžková miera, cól
palele, pelele neskl. s kuch. - mliečna pochúťka s určitou príchuťou (napr. čokoládové palele)
pampúška ž kuch. - šiška, fánka (Babilon má aj › pozri krafeň, krafňa )
panádl, panádel m (nem.) - kuch. žemľová kaša
panádlový: kuch. panádlová polievka - chlebová polievka; demikát
papcún m kuch. - druh múčneho kašovitého jedla, nár. i papsún
parenička ž kuch. - kotlík na parenie jedla (obyč. mäsa), parák
pariť (dačo) kuch. › pozri damfovať, dunstovať, dusiť (obyč. mäso, zeleninu)
paradírovať zastar. - ukázať sa, objaviť sa
pasterec › pozri pesterec
paštétka, paštečka ž kuch. - drobné upravené kúsky paštéty alebo cestíčko (ap.) obložené paštétou
pečenka, pečienka, zried. pečeňa ž kuch. - 1. pečeň (surová i varená, pečená pečeň, hepar) (napr. biela pečenka, čierna pečenka) - 2. mäso určené na pečenie alebo už upečené, uškvarené ap. (napr. žiarená pečeňa - rostbrátl; teľacia pečená ladveničková pečenka; biela pečenka - z kŕmenej husi?; biela bravčová pečenka - druh bravčového mäsa)
pekasín › pozri bekasín - sluka
peklovaný: kuch. peklovaný jazyk - 1. nakladaný jazyk - 2. údený jazyk
peklovať (dačo) kuch. - 1. nakladať (napr. hovädzie, bravčové ap. jazyky) do soli a korenia - 2. údiť
pelele › pozri palele
pesterec, pasterec m bot. - druh jedlých húb rastúcich na dreve
pešamel, bešamel m kuch. - 1. druh omáčky - 2. druh majonézy
piať, piaď ž hist. - stará dĺžková miera daná vzdialenosťou medzi palcom a malíčkom
piksľa, piksla ž hovor. - 1. plechovica - 2. kuch. predmet na vytláčanie plnky, špricňa, špricka, striekačka
pilnosť ž zastar. - starostlivosť, usilovnosť
pinola, pignola ž (lat.) - jadierko z limbovej šišky
pinprnel m bot. - bedrovník aníz
pistácia, pistácňa ž potrav., kuch. - zelená mandľa
plamanšé, plamansé neskl. s i m (franc.) kuch. - chladené mandľové mlieko ako pochúťka
plameniť (dačo) (nem. flammen) - opaľovať (napr. perie, páper na hydine ap.)
plamienok m bot. - voňavá zelinka
platlík m hovor. - plátok, platnička
platňa ž - plát (cesta ap.)
plavon, plavón m (franc.) kuch. - pekáč, plech, ťapša, forma
plevy: kuch. majoránové plevy - majorán (voňavé korenie)
plnka ž kuch. - 1. príprava, zmes, masa na plnenie napr. mäsa, koláčov ap. - 2. guľky, halušky (ap.) ako závarka (obyč. do polievok)
plumpudding [plam-] (angl.) kuch. - anglický puding; (vianočný) hrozienkový puding
pofézňa ž (nem.) kuch. - plátok zo žemle naplnenej mäsovou plnkou a opraženej v masti, čím vzniká chutný ozdobný prídavok k mäsu, doplnok na ozdobnú obloženú misu ap.
pohánčený, pohánkový: kuch. poháňané krúpy, pohánčená kaša - pripravené z pohánky (krúpy, kaša)
pohánka ž bot. - rastlina a jej jedlé plody (zrnká) (Fagopyrum)
pohotove , obyč. vo fráze: mať pohotove, byť pohotove - mať, byť poruke, pri ruke, držať na pohotove - mať poruke
pocheraj, pocherei m (nem.?) kuch. zastar. - jemné pečivo, zákusky
polenta ž kuch. - 1. jemné kukuričné krúpky, kukuričná krupica - 2. jedlo z nich, kaša (pôv. talianska)
polievka ž kuch. biela polievka - mliečna, zatrepaná ap. polievka; brunátna polievka - zapražená alebo mäsová polievka, bujón; tlčená polievka - polievka z mäsa potlčeného v mažiari a pod.; geršňová polievka - krúpková polievka; polievka olio - olejová polievka (pripravená na oleji › pozri olio); biskupská polievka - korytnačia polievka
pollard m (franc.) kuch. - jesenné kurča (a jedlo z neho)
pora ž záhr. - pór (zelenina)
postalý zried. zastar. - zvyšný
postament m kuch. - základ, podstavec, podložka pod tortu ap.
pošik , obyč. zpošika, spošika: krájať (dačo, napr. prská, mäso, tortu, koláč atď.) spošika - krájať šikmo, našikmo, priečne, priekom, došikma
potranšírovať, potranžírovať (zried. potrančírovať) (dačo) kuch. - porezať, pokrájať, rozrezať (obyč. mäso na kúsky), porciovať, kúskovať
potravný zastar. - (o jedle) výživný
potrezírovať, podrezírovať (dačo) kuch. - vyformovať, vytvarovať
pozorovať (na dačo) zried. - dávať pozor na dačo
pôľky ž nár. - egreš
pôrča › pozri prvča
pôrčovina ž kuch. - mäso z mladého prasiatka (prvčaťa, BB: z pôrčaťa)
predmládka, preodmládka ž kuch. - druh kváska (na zakvasenie cesta na chlieb, koláč ap.)
predodnie s zried., do predodnia - za svitania, na brieždení, včasráno, zaránky, nadránom
prepelka ž nár. - prepelica (zool.)
pres m kuch. › pozri žíj
priecnik m zastar. nár. kuch. - praclík
prieprava, priepravka ž hosp. - zahradené, ohradené miesto pre domáce zvieratá, na hnoj ap.
príhodný zried. - primeraný, vhodný
princtorta ž kuch. - princovská torta (slávnostná, veľká, ozdobná ap.)
prominca, promincňa, promincľa ž kuch. - 1. promincľa - 2. dačo pripravené, urobené s príchuťou promincle
prsá, prská, prsia s kuch. - 1. mäso z pŕs, hruď - 2. jedlo z nich
prskota ž zool. - drozd trskotavý (lat. Turdus viscivorus)
prvča, pôrča s hosp. - mladé prasa, prasiatko
pšeno s bot. - proso (druh trávy s jedlým semenom)
pšenný: kuch. pšenná kaša, žltá kaša - kaša uvarená z prosa, prosná kaša
puding m kuch. - 1. puding, krém - 2. nákyp
puserle, puserlíky m (nem.) kuch. - kôpky, špice (z cukrovej, snehovej peny, plnené i neplnené atď.)

R

ráf m kuch. zastar. - 1. pás, pásik, krúžok, kruh (na tanieri ap.) - 2. obruba, lem, kruh (okolo jedla, napr. z ryže, zo zeleniny, zo zemiakov atď.) - 3. obruč, kruh, okraj (na pekáči, napr. na tortovej forme)
rago neskl. s kuch. - ragú
rajbať (dačo) - 1. drhnúť, umývať, čistiť - 2. kuch. strúhať (na strúhadle alebo inej tuhej, tvrdej veci, napr. na homôľke cukru)
randlík m nár. kuch. - panvica, panvička, kastrólik
ranica, rajnica ž nár. kuch. - 1. plech, forma - 2. panvica, kastról
repa ž - 1. biela repa - cukrová repa - 2. turčianska repa - bot. kvaka - 3. nár. červená repa - bot. cvikla (aj šalát z nej)
rezance m, rezanky, zried. rezánky ž kuch. - 1. rezance (surové i varené a s posýpkou ap. pripravené na jedenie) - 2. závarka (z nich, obyč. do polievky) - 3. dačo pokrájané na úzke pásiky, krájance (slaniny ap.)
ríf m hist. - stará dĺžková miera (0,779 m)
rizolky ž kuch. - jedlo z ryže upravenej do menších kúskov opražených v masti
róbertský: kuch. róbertská omáčka - druh omáčky k hydine, vtákom
rokambol m (franc. rocamble) kuch. - samorastlý okrúhly cesnak, orešec
rolat, rolad m kuch. zastar. - roláda
roletka ž kuch. - oprážaný šúľok z mäsa (tlčeného v mažiari so žemľou a slaninou)
rompa ž ovoc. - druh hrušiek
rostbrátl, rostbrandl m kuch. - roštenka
rošt, rôšt m kuch. - mriežky (v peci)
rozhabariť, rozhabarkovať, zried. rozhabarovať (dačo) kuch. - rozmiešať, roztrepať, zamútiť habarkou
rozhrieždiť sa, len vo fráze: rozhrieždi sa ako moriak - naježí, našuchorí, načuchre sa ako moriak, najeduje sa (rýchlo, prudko ap.)
rozklopať (dačo) kuch. - rozklepať (napr. mäso)
rozpoltovaný: hosp. rozpoltovaná sviňa - rozdelená na pôlty, na dve poly
rozšprudlovať (dačo) kuch. - rozhabarkovať, rozmiešať, roztrepať
roztrepať (dačo) kuch. - rozšľahať, vyšľahať, ušľahať (vajce ap.)
rôsol, rosol m - aspik, sulc, huspenina, studenô, studenina, liz
rúbenina ž kuch. - krúpová, geršňová polievka
rýnsky: potrav. rýnske víno (nem. Rheinwein) - druh vína
ryža ž, rajs, reis m (nem. Reis) - 1. potrav. ryža - 2. jedlo, kaša z nej (rýžkaša)rýžkaša, ryžkaša ž kuch. ryžová kaša

S

sádzaný: kuch. sádzané vajce - volské oko
saft, zaft m kuch. - šťava (ovocná, mäsová ap.)
ságo s, zried. m bot. - dreň palmy ságovej
salajka ž chem. - draselná soľ, potaš
salmi neskl. s kuch. - jemné ragú z diviny, hydiny, vtákov
sanitra ž chem. - liadok
sauflé i soufflé [suf-] neskl. s (franc.) kuch. - nákyp
saturaj m bot. - saturejka (voňavá rastlina)
sautírovať (dačo) (franc. sauter) kuch. - rýchlo opražiť na prudkom ohni (obyč. mäso)
senf, senft m (nem. Senf) kuch. - horčica
servít, servýt m kuch. - servítka, obrúsok
shybadlo, zhybadlo s anat. - zhyb, kĺb
schrániť (dačo z dačoho) - zošuchnúť, zhrnúť (napr. omrviny zo stola)
silačka ž nár. - nutkanie na stolicu, hnačka
sklep m nár. - obchod
slabiť sa zried. (o masle) - mäknúť
slabý - 1. slabý (nemajúci síl) (op. mocný, silný) - 2. slabý: slabý nápoj (op. tuhý) - 3. mäkký: slabé maslo (op. tuhý, stuhnutý, tvrdý)
slamienka ž - košíček (zo slamy), vahanček, vahan
sliepka ž - sliepka: zool. vodná sliepka - lyska; snehová sliepka - snehuľa
smrčok m bot. - jedlá huba (lat. Morchella esculenta)
snehuľa › pozri sliepka
somrieť i somrieť sa kuch. - 1. (o mäse) - odležať (sa) - 2. lipkať sa, lepiť sa, prilepiť sa (o cukre) a stuhnúť, uschnúť
soufflé › pozri sauflé
sporisko s, šparherd m zastar. - sporák, kuchynská pec, ohnisko na kuchynskej peci
spošika › pozri pošik
spošne ž?, m? bot. - druh zeleniny(?)
stokovať sa kuch. (o cukre) - lepiť sa, lipkať sa (na prsty pri varení cukru)
strapačka ž kuch. - kel kučeravý
strapačky ž kuch. - druh halušiek
striekačka ž, striekač m, šprica, špricňa ž kuch. - predmet na striekanie, vystrekovanie dačoho (napr. mäsa, krému, cukrovej masy ap.)
strova ž nár. - strava
strúžok m, strúžka ž kuch. - podlhovastý, úzky rezeň, rezník (napr. z pŕs hydiny)
sulc m kuch. zastar. - ovocné želé
sulc › pozri 1. rôsol
sulcovať kuch. zastar. - rôsolovatieť
sultán m kuch. - 1. koláč pečený v bábovkovej forme (druh múčnika) - 2. sladkosť, lahôdka, cukrovinka
surovina ž kuch. - surová vôňa, pach dačoho surového
svätvečer m arch. - štedrý (vianočný) večer
sviečkovica, sviečková pečenka ž kuch. - sviečkovica (mäso i jedlo)
syr m: kuch. - 1. syr - 2. svinský syr - tlačenka - 3. dulový (ap.) syr - pochúťka z ovocia krájaná na plátky (ako syr)

Š

šafran m potrav. - druh korenia (napr. indický šafran, francúzsky šafran)
šál I i šial m potrav. kuch. - druh hovädzieho alebo bravčového mäsa z podlhovastého stehenného svalu
šál II m, šialka, šálka ž kuch. - 1. šálka - 2. miska, misočka
šálka I › pozri II (2. význ.)
šálka II ž anat. zastar.(?) - časť rozbitého, rozťatého črepa, lebky
šalota, šarlota, šarlotka ž záhr., potrav. - druh jemnej cibuľky
šampania ž hovor. zastar. - šampanské (víno)
šampión m kuch. zastar.; bot. - šampiňón (jedlá pochúťková huba)
šamutina, šamotina ž nár. - (akoby) špinavá pena na varenej hovädzej (ap.) polievke
šár m zool. - druh jedlej ryby
šarlot m kuch. - 1. druh ovocnej lahodnej pochúťky - 2. žemľovka
šata, šatka ž zastar. - plátno, plátenko (obyč. potrebný kus); utierka, servítka (látková)
šatírovať (dačo) (nem.) - kombinovať farebné odtiene (ovocia ap.), tieňovať
šató s (franc.?) kuch. - 1. dobrota z krému, pudingu ap. - 2. šodó
šestonedieľka ž trochu zastar. - žena (prvé týždne po pôrode), rodička
šial › pozri šál I
šialka › pozri šál II
šibať (dačo) kuch. - šľahať (obyč. sneh z bielkov)
šiflíky m kuch. - druh múčneho jedla, fliačky
šil m (nem.) zool. - hlavátka (ryba)
škarnicľaž - 1. hovor. plechovica, škatuľa (obyč. papierová alebo plechová) - 2. kuch. papierový lievik, striekačka, špricka (na vytláčanie plnky na ozdobovanie tort, zákuskov ap.)
škraňa ž - 1. anat. dolná čeľusť - 2. hovor. papuľa, pysk - 3. kuch. mäso z tej časti hlavy zvieraťa (obyč. hovädzieho)
šlam, šliam m hovor. - hlien
šlamovaný hovor. - zanesený hlienom, zahlienený
šmorn, šmarn m kuch. - trhanec
šnekerl m (nem. Schneckerl) - 1. zool. slimák, slimáčik - 2. kuch. zákusok zvitkového, skrúcaného tvaru
šnep, šnef m (nem. Schnepf) zool. - sluka (porov. aj bekasín, pekasín, gojzer, gojzeršnep)
šnepík, šnefik m zool. - druh menšej sluky
šnicľa z hovor. - rezeň (obyč. pečený, pražený)
šoška, šáška ž (maď,) hovor. kuch. - štiav (bot.) (aj jedlo z neho)
šovdra ž (nem.) kuch. - 1. stehno (obyč. údené) - 2. šunka
špajdla, špajdľa, špajľa ž hovor. - drevená ihlica
španielsky: kuch. španielska cibuľa - biela cibuľa; španielsky vietor - snehová cukrová pena (i zákusky z nej) (nem. Spanischer Wind)
šparga, špárga ž, špargl m kuch. - špargľa (i jedlo z nej)
šparherd › pozri sporisko
špikadlo s kuch. - (drevená) ihlica na špikovanie mäsa, na spájanie viacerých kúskov mäsa ap.
špinot, špinôt m záhr. - špenát (i jedlo z neho)
šprica, špricňa ž › pozri 1. striekačka - 2. piksľa
šprosle ž?, m? záhr., kuch. kelové šprosle - ružičkový kel (i jedlo z neho)
špunt m hovor. - zátka, štopeľ, štoplík
štangľa ž (nem.) kuch. - tyčinka
šťav m, šoška ž bot. - štiav (kuch. i jedlo z neho)
šterc m, kuch. múčny šterc - múčne kašovité jedlo
štircovaný, štyrcovaný (z nem. stürzen) kuch. - 1. prevrátený, vyvrátený, vyklopený (čím hore, tým dolu, napr. na misu, tácku ap. - o hotovom jedle, koláči ap.) - 2. zapekaný (o múčnom jedle, rezancoch ap.)
štirl, štyrl, štórl m (nem. Störl) zool. - jeseter malý (ryba prichádzajúca aj do Dunaja, majúca predĺženú hlavu) (lat. Acipenser?)
štokfiš m (nem. Stockfisch) kuch. - treska (zool.) (ryba)
štör m, štora ž (nem. Stör) zool. - jeseter obyčajný (lat. Acipenser sturio) (veľký až 5 m, koniec hlavy nemá predĺžený, nie príliš ostrý)
štorc m kuch. - chrbát noža (čepele)
štörl › pozri štirl
štrúdľa ž, okružník m kuch. - závin (ovocný, tvarohový ap.)
šufáň, šufán m nár. kuch. - plechová varecha, naberačka, žufaňa
šupa ž - 1. šupa (na ovocí, zelenine ap.) - 2. zastar. šupina (na rybách)
šuplodňa, šuplódňa ž (nem.) zastar. hovor. - zásuvka

T

tabla, tablica ž kuch. - doska na miesenie, vaľkanie cesta ap.
tabulírovať (dačo) kuch. - trieť, rozotierať, miešať (napr. vajcia s tukom, s cukrom atď.)
táfľa ž (nem.) - tabla
tanček m bot. - tanečnica poľná (jedlá huba)
ťapka ž kuch. - mladý strúčik hrachu
ťapša, tepša ž kuch. - pekáč, plech
tarkan m (maď.?) - 1. bot. úžitková, liečivá bylina, palina dračia - 2. estragón (korenie z nej)
tarkanový: kuch. tarkanový ocot - estragónový ocot
tatárový: kuch. tatárová omáčka - tatárska omáčka
temian (chybne: termian) m bot. - tymian, materina dúška (autor má aj tak)
tetrov m zool. tetrov obyčajný - kurovitý vták podobný hlucháňovi (lat. Lyrurus tetrix)
tetrovec m zool. - menší druh tetrova (kríženec tetrova a hlucháňa)
thee neskl. s (angl.) potrav., kuch. - čaj
timbal a la Bonaparte (franc.) kuch. - druh sladkého múčneho jedla, zapekané rezance s mandľami (ap.)
tlč ž, hosp. - šrot (z obilia)
tok m kuch. - krém, gús, pena
tokajčina ž hovor., kuch. - tokajské víno, tokajské, tokaj
tortletka ž kuch. - tortička (zákusok, koláčik v podobe malej tortičky)
tortňa ž kuch. - torta
tranžírovať, zried. trančírovať (dačo) kuch. - kúskovať, porciovať, deliť, krájať (na kúsky, kusy)
trebuľka ž bot. trebuľka lesná - úžitková, obyč. ako korenie používaná bylina (podobná rasci) (nem. Kerbel, Kerbelkraut) (lat. Anthriscus silvestris)
trezírovať, drezírovať (dačo) kuch. - 1. tvarovať a upravovať (mäso, hydinu ap.) na pečenie, špikovať (mäso) - 2. vytláčať plnku a formovať ozdoby (na torty, zákusky atď.)
trlo , len vo fráze: ísť na trlo - (o rybách) ísť sa trieť
trovenie s trochu zastar. a nár. - trávenie
tunkovať (dačo v dačom) kuch. - máčať, omáčať, namáčať (napr. v masti, v omaste, v kréme, v čokoládovej poleve ap.)
turban m kuch. piškótový turban - múčnik urobený v kruhu piškót poliatych krémom
turčiansky: kuch., potrav. turčianska repa, repka - bot. kvaka
tutifruti, tutti-frutti neskl. s (tal.) kuch. - pochúťka, lahôdka zo zmrzliny a zmesi rozličného ovocia
tuzok › pozri drop

U

údly kuch. zastar. - údený
uhniličieť nár. ovoc. - uhniličiť sa (odležať sa na hniličky)
úhorový: kuch. úhorová ryba (nem. Aalfisch) zool. - úhor
útor m hosp. - žliabok v drevenej nádobe (v súdku ap.), v ktorom je zasadené dno
úvetrie s - vetrané miesto
uznatý zastar. - uznávaný
užiariť (dačo) kuch. - upražiť, vypražiť (obyč. mäso)

V

vafňa ž (nem. Waffel) kuch. - napolitánka, oblátka, pišinger (zried. vafľa)
vahan m hosp. - korýtko (drevené); slamený košíček, slamienka
vajce s kuch. - 1. vajce (surové i varené namäkko, natvrdo ap.) - 2. sádzané vajce - volské oko - 3. pražené vajcia - praženica, škvarenina
vajdling m kuch. - kuchynský predmet, široká, hlboká (pri vrchu prišírená) misa s uchami
válok, váľok m kuch. - valec s rúčkami na vaľkanie cesta ap.
vandlička ž kuch. - plytká miska
vanila, vanília ž kuch. - vanilka (pochuťovina)
varecha ž kuch. dierkavá varecha - varecha s dierkami, používaná na cedenie halušiek ap.
varečka, vareška ž kuch. - malá varecha, varieška
varený kuch. - 1. uvarený (napr. varené vajce) - 2. odpaľovaný (napr. varené cesto)
vážka, vážky ž kuch. - malé kuchynské váhy
vemä, vemeno s kuch. - druh mäsa, vemeno (i jedlo z neho, napr. kravské vemeno so smotánkou)
verdung, verdúnok m (nem. Vierdung) hist. - stará objemová miera i hmotnostná jednotka (asi osminka kg)
vetrný kuch. vetrná pec (nem. Windofen, pís. i vindofen) zastar. - druh staršieho typu kuchynskej pece s kovovou platňou sporáka a s kruhovými otvormi (vykurovanej obyč. drevom) používanými na rýchle varenie, ohriatie, praženie ap. s krytými kovovými kolieskami rozličnej veľkosti na vyberanie (podľa potreby, podľa veľkosti nádoby i sily ohňa) a zapadajúcimi do seba
vetrový kuch. vetrová látka, masa (nem. Spanischer Wind) aj španielsky vietor - snehová cukrová pena, látka (príp. plnka do zákuskov) ap. aj zákusky, kôpky, puserlíky (z nej ap.)
vietor m - 1. vietor - 2. kuch. zastar. španielsky vietor › pozri vetrová látka
vínový, vínny kuch. - 1. používaný na víno, urobený z vína ap. - 2. obsahujúci víno, napr. vínová príchuť - 3. vínny kameň - cremor tartari › pozri pri C
viršľa ž kuch., potrav. - 1. klobáska, párok ap. - 2. šúľok z ovocia pripomínajúci tvarom klobásky, párky ap., napr. rampové viršle
viza › pozri vyza
vizina › pozri vyzina
vlaský zastar. - vlašský (napr. vlašský orech)
vlh m kuch. zried. - šťava, zaft
vodný: zool. vodná sliepka - (liska) lyska
volován m (franc. vol au vent) kuch. - koláčik z lístkového cesta plnený mäsovou plnkou a oprážaný v masti
vrelý zastar. - vriaci (napr. voda)
výbeh m kuch. (nem. Auflauf) - nákyp (pórov, aj fám, gús)
vycivieť zried. - vyschnúť
vypichovadlo s kuch. - vykrajovač (formička)
vyza, pís. obyč. viza zool. - vyza
vyzí, vyzový (pís. i vizí, vizový): kuch. vyzový mechúr (nem. Hausenblase, porov, i mechúr) - pochádzajúci z vyzy (usušený a potlčený sa používal ako želatína)
vyzina, pís. obyč. vizina ž kuch. - mäso z vyzy

Z

zadrezírovať › pozri zatrezírovať
zaft, saft m, šťava ž kuch. - 1. ovocná šťava (surová i upravená, konzervovaná, varená ap.), džús - 2. vývar, mäsová šťava - 3. extrakt, výťažok (napr. zaft zo šafranu, z fialky ap.)
zalegírovať, zalegirovať (dačo) kuch. - zatrepať, zahustiť, zapraviť (napr. omáčku, polievku zátrepkou, rozšľahaným vajcom ap.) (porov. aj lezón)
zamalgamírovať, zamalgarírovať, zamargarírovať, zamargarínovať (dačo) kuch. - postupne, po častiach dačo do dačoho zamiešať, vmiešať, zmiešať dačo s dačím
západoindiánsky, západoindický: kuch. západoindiánske ovocie (podľa staršieho názvu pochádzajúceho od Kolumbusa: Západná India - americké ostrovy v Karibskom mori) - ovocie privezené z Ameriky
zapoludňovať si hovor. zastar. - zaobedovať si
zasolený: kuch. - osolený, posolený (napr. zasolené uhorky, zasolená polievka)
zašlamovaný hovor. - zahlienený
zašpajdlovať (dačo) kuch. - uzavrieť, spojiť drievkom, špajdľou
zatrezírovať, zatresírovať, zadrezírovať (dačo) kuch. - upraviť a vyšpikovať (mäso na pečenie)
závarka ž, závarok m kuch. - 1. závarka do polievky ap., dačo na konzervovanie (napr. fľaša s ovocím ap.) - 2. zaváranina (dačo pripravené varením, zaváraním)
záživný kuch. zastar. - výživný (napr. chlieb)
zdĺže arch. - čo do dĺžky, na dĺžku
zelené s kuch. - vňať (zo zeleniny)
zelenina, často v mn. č. zeleniny, zelené veci ž kuch. - zelenina (do polievky, na prívarky ap.)
zelený: kuch. zelené veci - zelenina
zelina ž - 1. burina - 2. i zelinka bylina, bylinka (korenie, liečivá rastlina ap.) - 3. zried. zelenina (asi chyba)
zemiaky m, častejšie: krumple m kuch. - zemiaky (surové i varené, upravované rozličným spôsobom)
zhĺbä, zhĺbe nár. - čo do hĺbky, hlboko
zhrúbä, zhrúbe nár. - čo do hrúbky, hrubo, nahrubo
zhybadlo, shybadlo s anat. - zhyb, kĺb
zlatka ž, zlatník m hist. - zlatý (peniaz, minca)
zlúštený: zastar. zlúštená kôra stromov - odlúpená, strhnutá, odstránená, odobratá kôra
zmocňovať (dačo) - posilňovať (napr. žalúdok)
zošrotovať (dačo) kuch. - zomlieť (na mlynčeku)
zpošika › pozri poši
zralý, zrelý zastar. - dozretý
zrebnalý: kuch. zrebnatý kaleráb - drevnatý, zdrevnatený kaleráb
zrnko s - 1. zrnko - 2. ovoc. bobuľa, bobuľka (hrozna ap.)
ztroviť, strovit (dačo) zastar. - stráviť (v žalúdku ap.)
zúzik m anat. - žalúdok (hydiny)
zvara ž, zvar m kuch. - 1. kyslá polievka z prevareného mlieka, kyseľ - 2. voda zvarená s prímesami na prípravu jedál, zvárky
zvariť (dačo) kuch. - uvariť
zvárky m?, ž? kuch. - zvarená zmes z vody, prísad, soli, korenia používaná napr. na podlievanie surového mäsa pred údením
zverina ž kuch. - divina (mäso z divej zveri)
zvýše zastar. - čo do výšky, vysoko; odhora, zhora

Ž

žajdlík m hist. - 1. stará objemová miera (asi tretina litra) - 2. hovor. nádoba toho objemu
železá: kuch. portugalské železá - kuchynský kovový predmet na pečenie napolitánok
žerucha ž bot. - bylinka na drobný šalát (chuťovo medzi pažítkou a chrenom)
žgance, džgance m kuch. - hrubšie halušky (z pohánky, z prosa ap.)
žíj, žij m i ž kuch. - vývar (zried. pres), bujón (porov, aj glás, aspik, sulc, rôsol)
žltý: kuch. žltá kaša - prosná kaša
žobrácky: kuch. žobrácka kaša - jaternicová kaša

prídavok < späť | Slovníček | ďalej > poznámka
(c) 2012-2022 Slovenská kuchyňa